Byte av papptak & råspont. Lillsjönäs Bromma

Från kund: “Önskar komplett takbyte med råspont av befintligt eternittak. Samt byte att papptak på garage.
Adress: Lillsjönäs, Byggmästarvägen. Ca 115 kvm hustak”

Kontakta oss idag!

    Namn *

    Telefon *

    Email *

    Adress + Ort *

    Beskriv behov, förutsättningar, antal m2 & önskat startdatum *